Likidite Nedir, Ne Anlama Gelir?

299

Likidite, finansal bir terim olup, günlük yaşantımızda finansal alanlarda farklı terimler ile sık bir şekilde kullanılmaktadır. Finansal alanlarda farklı terimlerin bulunması kimi zaman anlam karmaşaları yaratabilmekte ve yanlış algılamalara sebebiyet vermektedir. Bu terimlerden biri de likiditedir.

Peki, Finansal Terimlerden Biri Olan Likidite Nedir?

Varlıkların piyasa değerlerinin olabilmesi gerektiği konusunun, göz önünde bulundurulmasının gereken ilk nokta olduğu bilinmelidir. Geniş kapsamlı bir ifade ile finansal bir ürünün, menkul kıymetin ya da gayrimenkulün piyasadaki değerine göre nakde çevrilmesi söz konusu olduğunda ilgili varlığın likit olduğu söylenmektedir. Kısaca taşınamaz ya da taşınabilir bir finansal malın ya da ürünün ederinin nakde çevrilmesinde kullanılan ve ifade edilen bir terimdir denebilir.

Söz konusu kaynak her ne olursa olsun, özel ya da tüzel olması hiç fark etmeksizin piyasa değerine göre nakit paraya çevrilebilen değerler likit olarak piyasada kabul görmektedir. Örneğin; bir şahsa ait olan ev, araba, ya da hisse senedi gibi, bono, tahvil vs. finans piyasasında ederi karşılığındaki değerler likit değerler olarak görülmektedir.

Ülkenin finansal durumlarını kolaylıkla gözlemleyebilmek, likidite oranlarını bilmek sayesinde mümkün olmaktadır.

Örneğin; Likidite oranının çok olması durumuna sahip olan ülkelerde nakit işlem ve değerlere çok yatırım yapılması anlamına gelirken, likidite oranının düşük olması durumu ise o ülkenin nakit değer ve harcamalardan daha çok, vadeli işlemleri ile finansmanı sürdürdüğü anlamına gelmektedir. Söz konusu değerlerin çevrilmesinde değer kaybetmemiş olmaları da likidite oranında son derece etkili ve önemli bir etkendir.

Likidite Tuzağı Nedir?

Ticari yaşamda nakit paranın ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Çünkü vadeli sistemler üzerine kurulan ve nakit paranın piyasada dönmediği durumlarda ekonomiler er ya da geç kısır bir döngüye girmeye mecbur kalacaklardır. Bu nedenle “Ticari yaşamda paranın açamayacağı kapı yoktur” denebilir. Yani elinde nakit bulunduran bir kişi alacağı malı etiketinin altında bir fiyatla alabilme olanağına sahip olmaktadır. Dolayısı ile likiditesi fazla olan piyasa ve ekonomilerde ticari yaşam hem daha canlı hem de daha hızlı bir biçimde seyretmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir